ELP

Eerstelijnspsychologische zorg of terugbetaalde sessies via de overheid.

Als erkend eerstelijnspsycholoog kan je ook bij mij terecht voor eerstelijnspsychologische zorg. Sinds kort kan je namelijk via de overheid voor bepaalde problemen (klachten in verband met angst, depressie of alcoholgebruik) een beperkt aantal sessies terugbetaald krijgen. De voorwaarde is dat je een verwijsbriefje hebt van je huisarts.

Ter preventie kan een arts je doorverwijzen naar een eerstelijnspsycholoog voor een kortdurende interventie.

Een bezoek aan een als eerstelijnspsycholoog geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog wordt onder bepaalde voorwaarden terugbetaald:

  • bij lichte tot matige depressieve of angstproblemen,
  • voor 4 sessies per jaar
    (eenmalig te verlengen tot max. 8 sessie per jaar),
  • met een persoonlijk aandeel van € 11,20 per sessie
    (€ 4,00 bij verhoogde tegemoetkoming),
  • mits een (verwijsvoorschrift opgemaakt door uw arts)
  • bij een erkend psycholoog

Vind de brochure hier.