Visie

Achtergrondvisie

Gelukkig zijn lijkt niet altijd eenvoudig. Allerlei patronen of oude gewoontes weerhouden ons er soms van om ten volle te leven.
Toen we als kind nog verbonden waren met onze onschuld, was dit onze bron van geluk. Maar al gauw kwamen we naast liefde ook in contact met  verlatenheid en machteloosheid. We gingen ons tegen deze laatste gevoelens beschermen door ons best te doen, de ‘goeie’ te willen zijn, perfectionisme na te streven of te rebelleren, ons af te sluiten, …
Om ‘ons goed in ons vel te voelen’, kunnen we enerzijds bewust worden van deze patronen. Hierdoor leren we het leven opnieuw te zien als een bron van mogelijkheden waar we vrijelijk en creatief mee kunnen omgaan. Anderzijds kunnen we terug op zoek gaan naar onze pure onschuld. Vanuit die stabiele basis in onszelf worden we minder heen en weer geslingerd door tegenstrijdige gevoelens en gaan we liefde, vreugde en kracht ontdekken.
 
.